Novorozenecké oddělení FN Olomouc vás zve na

XXX. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ a XXIV. HANÁKOVY DNY

Když jsem před asi třiceti lety psal podobný odstavec, který zval na Neonatologické setkání ve Vernířovicích, netušil jsem, že o několik desetiletí později budu psát pozvání na Hanákovy dny na téměř stejném místě. Jedna ze součástí programu by proto mohla být procházka z letošních Hanaček v Sobotíně na "místo činu". Obvyklý odborný program v sekci sester či lékařů bude v souladu se setkáním přátel našeho krásného oboru. Jste srdečně zváni. V Sobotíně si užijete jak tradice, tak i radosti ze setkání generací. Původní záměrem bylo podpořit mladší k prezentacím. Každý z vás má co říct. Proto se bez rozpaků zkuste přihlásit k aktivní účasti.
Jste vítáni všichni.


Olomoucký tým se na vás těší.
Lumír Kantor, primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.
ID vzdělávací akce: 111905
Název vzdělávací akce: XXX. Neonatologické setkání a XXIV. Hanákovy dny
Počet přidělených kreditů: 9

Záštita: